Σάββατο 18 Αυγούστου 2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
«ΝΙΚΟΣ ΠΑΚΤΙΤΗΣ»


ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ 15ος – 19ος  ΑΙΩΝΑΣ

Α. Οργάνωση και λειτουργία του χωριού στα χρόνια της Ενετοκρατίας.
Ομιλητής: Ανδρέας Γραμμένος.
 Ιστορικός πτυχιούχος τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου.

Β. Οικογένειες και πρόσωπα των Σιναράδων.
Ομιλητής: Κων/νος Γραμμένος.
 Ερευνητής – μελετητής τοπικής ιστορίας.

Σάββατο 18 Αυγούστου 2012
 8:30μ.μ.στην αυλή του Αγίου Νικολάου Σιναράδων.


Κώστας Γραμμένος


Ανδρέας Γραμμένος