Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Τα μουσεία της Κέρκυρας συνομιλούν: προκλήσεις και προοπτικές

Ημερίδα, Σάββατο 11 Μαρτίου 2017
Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης της Alpha Bank


Από αριστερά: Δήμητρα Τσαγκάρη Επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank,
Σταύρος Βλίζος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ξενοφώντας Αλαμάνος πρόεδρος Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας Κέρκυρας.


Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

“Τα μουσεία της Κέρκυρας συνομιλούν: προκλήσεις και προοπτικές”

“Τα μουσεία της Κέρκυρας συνομιλούν: προκλήσεις και προοπτικές”
Ημερίδα, Σάββατο 11 Μαρτίου 2017
Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης της Alpha Bank
Το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα και η Ομάδα
Μουσειολογίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του
Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνουν την ημερίδα με τίτλο “Τα μουσεία της Κέρκυρας
συνομιλούν: προκλήσεις και προοπτικές”, η οποία θα διεξαχθεί στο Μουσείο
Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα, το Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017 και
ώρα 10:00-18:00.
Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιασθούν οι πιο σύγχρονες μουσειολογικές πρακτικές
και οι δυνατότητες εφαρμογής μίας νέας πολιτικής στο μουσειακό τοπίο της Κέρκυρας
καθώς και να αναδειχθούν τυχόν προβλήματα που επηρεάζουν την εξέλιξη του
συγκεκριμένου τοπίου σήμερα.
Στην ημερίδα συμμετέχουν το Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα, το
Μουσείο Καποδίστρια, το Λαογραφικό Μουσείο Αχαράβης, το Σχολικό Μουσείο Κέρκυρας,
το Λαογραφικό Μουσείο Σιναράδων, το Μουσείο Σολωμού, το Μουσείο της Φιλαρμονικής
Εταιρίας Κέρκυρας, η Κερκυραϊκή Πινακοθήκη, η Ομάδα Μουσειολογίας – ΠΜΣ ΤΑΒΜ
Ιονίου Πανεπιστημίου και το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης της Alpha Bank.
Την ευθύνη του συντονισμού της Ημερίδας έχουν η κυρία Δήμητρα Τσαγκάρη,
Επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank και ο κύριος Σταύρος Βλίζος,
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πρόγραμμα
10:00-10:20 Χαιρετισμοί
10:20-10:40 Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης, Κέρκυρα
Μαρίνα Παπασωτηρίου
10:40-11:00 Μουσείο Καποδίστρια
Ντάρια Κοσκόρου
11:00-11:30 Συζήτηση - Διάλειμμα
11:30-11:50 Λαογραφικό Μουσείο Αχαράβης
Σπύρος Βλάχος
11:50-12:10 Σχολικό Μουσείο Κέρκυρας
Βέρα Κορωνάκη
12:10-12:30 Λαογραφικό Μουσείο Σιναράδων
Ξενοφών Αλαμάνος
12:30-15:00 Συζήτηση - Διάλειμμα
15:00-15:20 Μουσείο Σολωμού
Περικλής Παγκράτης
15:20-15:40 Μουσείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κέρκυρας
Κώστας Καρδάμης
15:40-16:00 Κερκυραϊκή Πινακοθήκη
Άγγελος Βραδής
16:00-16:30 Συζήτηση - Διάλειμμα
16:30-16:50 Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης
Κωνστανίνος Χριστόπουλος
16:00-17:30 Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιονίου Πανεπιστημίου
Ομάδα Μουσειολογίας – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
17:30-18:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα
Δήμητρα Τσαγκάρη, Επιμελήτρια Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank
Σταύρος Βλίζος, Επίκουρος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου