Σάββατο 10 Αυγούστου 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013
Ανδρέας Γραμμένος γιος του κυρίου Κώστα.
 Ιστορικός, πτυχιούχος Ιονίου Πανεπιστημίου.Ο κύριος Κώστας Γραμμένος.
Μελετητής - ερευνητής τοπικής ιστορίας.