Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Τα Μουσεία της Κέρκυρας συνομιλούν.

Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης #2

 Τα μουσεία σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν κάθε χρόνο τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων στις 18 Μαΐου. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δυσμενή συγκυρία εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, οι εκδηλώσεις του 2020 θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά ψηφιακά. Στην Ελλάδα, αν και τα μουσεία θα παραμένουν κλειστά έως τα μέσα Ιουνίου, πολλά συνεχίζουν το έργο τους μέσα από ψηφιακές εφαρμογές και δράσεις.

Με αφορμή τα παραπάνω οι Μουσειακές Συλλογές του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας» του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, οργανώνουν μια ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης με στόχο την ανάλυση επίκαιρων ζητημάτων όπως π.χ. πως ένας μουσειακός οργανισμός μπορεί να παραμείνει ζωντανός υπό τις παρούσες συνθήκες και πως μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Στη συνάντηση - τηλεδιάσκεψη θα συμμετέχουν τα εξής μουσεία της Κέρκυρας:

Εθνική Πινακοθήκη - Παράρτημα Κέρκυρας

Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας

Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών – Μουσείο Σολωμού

Μουσείο Καποδίστρια

Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Κέρκυρας «Νίκος Πακτίτης» Λαογραφικό Μουσείο Σιναράδων

Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης