Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ του ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ της ΚΕΡΚΥΡΑΣ το 1826.

Από τον :  Στέφανος Πενηντάρχου Πουλημένος

Κατά τον 12ο χρόνο της περιόδου της Αγγλικής κυριαρχίας στα Επτάνησα, το 1826, διενεργείται - όπως τώρα - απογραφή πληθυσμού, τα στοιχεία της οποίας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (φωτο φύλλου απογραφής από τα Αρχεία Ν. Κερκύρας).
Το νησί τότε βρέθηκε να έχει συνολικό πληθυσμό 49.745 κατοίκους, από τους οποίους οι 13.734 κατοικούν στην εντός των τειχών πόλη και οι υπόλοιποι στα προάστια και στα χωριά του νησιού.
Το Μαντούκι είναι το πολυπληθέστερο από τα προάστια με 2210 κατοίκους και ακολουθεί ο Ποταμός με 1024 κατοίκους
Στην ύπαιθρο, μεγαλύτερο σε πληθυσμό χωριό παρουσιάζεται η (ενιαία) Κορακιάνα με 1798 κατοίκους και ακολουθούν οι Σιναράδες με 1283, το Γαστούρι με 900, οι Καρουσάδες με 852, το Σκριπερό και οι Λιαπάδες με 776, οι Αυλιώτες με 766, ο Αγ. Ματθαίος με 761, οι Πάγοι (με τον Πρινίλα) 574, οι Κυνοπιάστες με 562, οι Νυμφές με 512 και οι Γιαννάδες με 509 κατοίκους.
Η Λευκίμμη παρουσιάζεται πολυδιασπασμένη στους επιμέρους οικισμούς με μεγαλύτερο τους Αγ. Θεοδώρους με 617 κατοίκους και ακολουθούν τα Μελίκια με 532, οι Αναπλάδες με 462, οι Ριγγλάδες με 259, ενώ εντύπωση προκαλεί ο χαμηλός απογεγραμμένος πληθυσμός στα κεφαλοχώρια του νότου και ειδικότερα των Αργυράδων με 214 κατοίκους και του Περιβολιού με 238!
Για τους Αργυράδες σημειώνεται ότι οι σημερινοί οικισμοί της Κοινότητας Νεοχωράκι και Μαραθιάς απογράφονται χωριστά, το μεν πρώτο ως Νεοχώρι Αρβανίτικο με 39 κατοίκους και το δεύτερο ως Ρουμανάδες- Μαραθιά με 58 κατοίκους.
Τέλος, τα δύο σήμερα πολυπληθή προάστια της Αλεπούς και των Καναλίων είχαν τότε 83 και 192 κατοίκους αντίστοιχα, ενώ ο παραλιακός οικισμός της Μπενίτσας βρέθηκε να έχει 212 κατοίκους.
Τα αναλυτικά στοιχεία για όλους τους οικισμούς του νησιού περιλαμβάνονται στο φύλλο της απογραφής όπου, είναι μεν καταγεγραμμένα τα χωριά με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά στο σύνολό τους είναι εύκολα αναγνώσιμα.
Επισημαίνεται ότι στο φύλλο αυτό της απογραφής δεν περιλαμβάνονται τα πληθυσμιακά στοιχεία για τους Παξούς και τα Διαπόντια νησιά, τα οποία προφανώς υπάρχουν σε κάποιο ξεχωριστό φύλλο των Αρχείων.