Τρίτη 9 Απριλίου 2019

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων
από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου
«Γνωριμία με τη Λαογραφία της Κερκυραϊκής υπαίθρου 
μέσα από τη τραγούδια της»
Απρίλιος - Μάιος 2019
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την 
Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Κέρκυρας διοργανώνουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων, στο Λαογραφικό Μουσείο Σιναράδων
 «Νίκος Πακτίτης» κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2019 με τίτλο: 
«Γνωριμία με τη Λαογραφία της Κερκυραϊκής υπαίθρου μέσα από τα τραγούδια της».
 Μέσα από ξενάγηση στο χώρο και δραστηριότητες σχετικές με τα εκθέματα του μουσείου, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τη Λαογραφία της Κερκυραϊκής υπαίθρου μέσα από πέντε θεματικές ενότητες: 
παραδοσιακά παιχνίδια, γεωργικές εργασίες, ναυτικές εργασίες, επεξεργασία του μαλλιού, και η ζωή στην οικογένεια.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται με διαφορετικές δραστηριότητες ανά
ηλικιακή ομάδα, και υλοποιείται από τη φοιτήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών κ.
Εβελίνα Καββαδά στο πλαίσιο του πτυχιακού της μαθήματος στον τομέα της Μουσικής
Παιδαγωγικής, με την επιστημονική εποπτεία της κ. Ζωής Διονυσίου,
για το διάστημα από 15 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2019.
Προτεινόμενη ώρα ξενάγησης και εκπαιδευτικού προγράμματος: 10.00-12.00.
Προτεινόμενες μέρες: Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή.
Για επισκέψεις σχολείων ανά τμήμα (ή μέχρι 25 άτομα) παρακαλούμε επικοινωνήστε
με ένα από τα παρακάτω τηλέφωνα:
κ. Μάκης Γραμμένος (υπεύθυνος Μουσείου): 6980118959
κ. Εβελίνα Καββαδά (υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος): 6908512375
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Μετά τιμής,
Ζωή Διονυσίου
Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής
Ιόνιο Πανεπιστήμιο