Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020

Γενική συνέλευση 9-2-2020

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                
                   ΚΕΡΚΥΡΑΣ
              «Νίκος Πακτίτης»
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Καλούνται τα μέλη και  οι φίλοι της Ιστορικής- Λαογραφικής Εταιρείας Κέρκυρας σε τακτική γενική συνέλευση την Κυριακή 9-2-2020 και ώρα 6:30 μ.μ στην αίθουσα της Φιλαρμονικής Σιναράδων με τα παρακάτω θέματα:


  • Απολογισμός δράσης Δ.Σ. για το 2019
  • Οικονομικός απολογισμός  2019
  • Προτάσεις και εισηγήσεις για την περαιτέρω πορεία και δράση της εταιρείας.
  • Κοπή πίτας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος 
Ξενοφώντας Αλαμάνος