Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ

Το Σάββατο 28-3-2015 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής της σκεπής του λαογραφικού μουσείου που παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα.
Το παραπάνω έργο κατέστη δυνατόν χάρις στη δωρεά των 500€ από τον όμιλο γυναικών Σιναράδων "ΕΣΤΙΑΔΕΣ".
Αποτελεί συνέχεια στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για τη συντήρηση του κτιρίου.
 Προηγούμενη μεγάλη παρέμβαση ήταν η κατασκευή νέων πατζουριών καθώς και επισκευή των παραθύρων που είχαν προβλήματα στεγανότητας.