Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

Μαθήματα παραδοσιακών χορών 2019 -2020


ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ
«ΝΙΚΟΣ  ΠΑΚΤΙΤΗΣ»

Τα μαθήματα παραδοσιακών χορών 
για την περίοδο 2019 -2020

Θα ξεκινήσουν Δευτέρα 7 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα

στο πολιτιστικό κέντρο Σιναράδων.


   Τηλέφωνο επικοινωνίας:  6947430997