Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023

ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ

Ανάμεσα στα αντικείμενα της προσωπικής του συλλογής που χάρισε στο μουσείο μας ο κύριος Γιώργος Σουρτζίνος είναι και το γραμμόφωνό του "ηλικίας" 100 ετών απολύτως λειτουργικό.
Το πώς λειτουργεί μας έκανε μάθημα.Το κουρδίζουμε πλήρως με πολλή προσοχή ώστε με ένα κούρδισμα να παίξει το τραγούδι της μιας πλευράς του δίσκου χωρίς να χάνει στο τέλος στροφές.
Οι δίσκοι και αυτοί 100 χρόνων. Πριν τοποθετήσουμε το δίσκο τον καθαρίζουμε με το ειδικό σφουγγάρι.
Βάζουμε μια καινούρια βελόνα (σαν μικρή πρόκα) στην υποδοχή της κεφαλής.
Τοποθετούμε το δίσκο στο πλατό και ανοίγουμε το γραμμόφωνο ώστε ο δίσκος να περιστρέφεται. Με πολύ απαλό τρόπο τοποθετούμε την κεφαλή με την βελόνα πάνω στο δίσκο και αμέσως ακούγεται το τραγούδι.
Για κάθε τραγούδι που θέλουμε να ακούσουμε επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Το σωστό είναι για κάθε τραγούδι να αλλάζουμε βελόνα.
Το τελευταίο μαγαζί που πουλούσε βελόνες και επισκεύαζε γραμμόφωνα υπήρχε στην Εβραϊκή μέχρι το 1985 σύμφωνα με την μαρτυρία του κύριου Γιώργου.