Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

ΣΙΝΑΡΑΔΕΣ 1838.

 

Δεξιά του πίνακα , ο Άγιος Νικόλαος όπως είναι στη σημερινή του μορφή. Τρίκλιτη Βασιλική. Η αρχική της μορφή ήταν μονόκλιτη. Το γνωρίζουμε από εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών του ιερού που αποκάλυψαν ότι τον 15ον αιώνα ήταν μονόκλιτη Βασιλική.

Αριστερά του πίνακα η εκκλησία του Εσταυρωμένου Ιησού όπως είναι και σήμερα. Μονόκλιτη Βασιλική. Το 1684 πρόγονός μου - Αλαμάνος Σπυρίδων Γεωργίου - είχε παραχωρήσει με συμβολαιογραφική πράξη χώρο από το οικόπεδο του για να μεγαλώσει η μικρή τότε εκκλησία.

Στη μέση του πίνακα το γεφύρι που έπαψε να υπάρχει όταν επί χούντας διαμορφώθηκε στο χώρο η μεγάλη πλατεία του χωριού μας.
Ευχαριστώ για τη συνεργασία ώστε να γίνει τούτη η ανάρτηση τον εφημέριο του χωριού μας Σπυρίδωνα Κουρσάρη () και το φίλο - συνεργάτη σε πολιτιστικά λαογραφικά θέματα Στέφανο Πουλημένο. (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010218336535 )