Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

ΣΙΝΑΡΑΔΙΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Τίτλος:  ΑΛΑΜΑΝΟΥ, οικογένεια     
Κωδ.αναγν: αρ.comp. 2, 31, 232


Ημερ. παραγ:   1799-1953
Μέγεθος: 2 φάκελοι RB

Πλαίσιο παραγωγής

Παραγωγός (-οί): Kωνσταντίνος και Σπυρίδων Π. Αλαμάνος.

Βιογραφικό σημείωμα:
1) Ο Περικλής Αντωνίου Αλαμάνος ήταν επί πολλά χρόνια δήμαρχος Μεσοχωριτών και βουλευτής Κερκύρας (επαρχίας Μέσης). Πολιτικός φίλος του Θεοτόκη εκλέχθηκε στη  Βουλή το 1902. Είχε παντρευτεί την Ελένη Μιζότερα, κόρη του Σπυρίδωνος Νικολάου Μιζότερα με κτηματική περιουσία στην περιοχή Συναράδες, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά: τον Αντώνιο που παντρεύτηκε την Ερμηνία Ν.Φερεντίνου το 1907, τον Σπυρίδωνα, που γεννήθηκε το 1869 και ήταν συμβολαιογράφος Κέρκυρας (υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στην Αστυνομία Ιθάκης το 1897 και στο Σταθμό Διαμετακομίσεως Αγρινίου το 1912) και τον Κωνσταντίνο. Ο Περικλής Αλαμάνος πέθανε από συγκοπή καρδιάς στις 9 Ιουλίου 1903, μόλις είχε αποβιβαστεί από το ατμόπλοιο που τον μετέφερε μαζί με άλλους βουλευτές από τον Πειραιά στην Κέρκυρα.

2) Ο Κωνσταντίνος Αλαμάνος, γιος του Πέτρου, ήταν δικηγόρος και βουλευτής Κέρκυρας (1902,1904). Είχε εκλεγεί το 1902 στη θέση του Σ.Χυτήρη και το 1903 στη θέση του αποβιώσαντος πατέρα του. Σύμφωνα με τα τεκμήρια του αρχείου ήταν γραμματέας της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας (1898), ιδρυτής του Δραματικού Συλλόγου (1898), μέλος του Ωδικού Συλλόγου, μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρίας (1902), σύμβουλος διοικήσεως του Φιλαθλητικού Συλλόγου (1904) και δημοτικός σύμβουλος Κέρκυρας (1917). Λάμβανε μέρος σε μουσικές εκδηλώσεις και ήταν φίλος και θερμός υποστηρικτής της Ουρανίας Νικόδημου Ζαβιτσιάνου,  το γένος Σδριν.

Ιστορικό διατήρησης / διαδικασία πρόσκτησης: Αγορά από Α.Ραπίδη.
 Στον κατάλογο αρχείων του ΕΛΙΑ και στα παλαιά δελτία εισαγωγής των αρχείων (ως το 1999) καταγράφονταν τρία αρχεία με διαφορετικούς τίτλους και αριθμούς εισαγωγής: αρχείο Αλαμάνου Κωνσταντίνου, βουλευτού Κερκύρας, αρ.comp 2 (αγορά από Α.Ραπίδη), αρχείο Αλαμάνου Σπυρίδωνος, αστυνόμου Ιθάκης, αρ. comp. 31 (αγορά) και αρχείο Μειζοτέρου οικογένειας, αρ.comp. 232 (αγορά). Ύστερα από προσεκτική εξέταση του αρχειακού υλικού και των τριών αρχειακών ενοτήτων διαπιστώσαμε ότι τα τεκμήρια είχαν κοινή προέλευση και αναφέρονταν σε πρόσωπα της ίδιας οικογένειας (Περικλή -πατέρα- και Κωνσταντίνο -γιο- Αλαμάνο, στην οικογένεια της συζύγου και μητέρας Ελένης, το γένος Σπ. Μιζότερα και στον άλλο γιο Σπυρίδωνα Π.Αλαμάνο) και γι΄αυτό θεωρήσαμε σωστότερο να τα ενοποιήσουμε και να τα ταξινομήσουμε ως ένα ενιαίο οικογενειακό αρχείο. Δυστυχώς τα στοιχεία για την πρόσκτηση και οι βιογραφικές πληροφορίες που μπορέσαμε να συλλέξουμε για τα μέλη της οικογένειας,, ήταν ελάχιστα.


Περιεχόμενο

Παρουσίαση περιεχομένου:
Αλληλογραφία του βουλευτή Κερκύρας Περικλή Α.Αλαμάνου, πιστοποιητικά κατοχής αμπέλων και χωραφιών κατοίκων δήμου Μεσοχωριτών, σχολικά τετράδια της συζύγου του Ελένης, το γένος Μιζότερα, δικαστικά και άλλα έγγραφα  κτηματικών υποθέσεων της οικογένειας Μιζότερα (1799-1903).Υπηρεσιακά έγγραφα του Σπυρίδωνα Π.Αλαμάνου κυρίως από την περίοδο που υπηρετούσε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στην Αστυνομία Ιθάκης (1897) και έγγραφα και αλληλογραφία  που αφορούν τις εκλογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του αδελφού του, δικηγόρου και βουλευτή Κερκύρας, Κωνσταντίνου Π.Αλαμάνου (κυρίως 1890-1911).

Σύστημα ταξινόμησης: Κατά πρόσωπα της οικογένειας και θεματικά.


Συμπληρωματικές πηγές

Ε.Λ.Ι.Α.:
Άλλoι φορείς:
Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις:
1) Καταγραφή αριθμού τεκμηρίων από το αρχείο Κωνστ. Π.Αλαμάνου είχε γίνει από τη Δήμηρα Προδρομίδου (δεν ισχύει-αποσύρθηκε).
2)  Σύντομη περιγραφή των περιεχομένων του “αρχείου Νικολάου Μειζότερου κα
οικογένειας” είχε γίνει από τον Α.Τσελίκα.


Θεματολογία

Θέματα: ΚΕΡΚΥΡΑ, ΙΘΑΚΗ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ-ΣΔΡΙΝ, ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΑΛΑΜΑΝΟΥ

Φάκελος 1            Περικλής και Ελένη Αλαμάνου (1799-1903) - Σπυρίδων και Αντώνιος Π.Αλαμάνος (1883-1937)

Υποφάκ. 1.1        Περικλής Α.Αλαμάνος και Ελένη Μιζότερα (1862-1903)
- Περικλής Αλαμάνος: επιστολές Γ.Θεοτόκη και Γ.Σκάρπα προς τον Αλαμάνο όταν εκλήθη να σχηματίσει τον συνδυασμό Θεοτόκη, μία επιστολή του νομάρχη Κέρκυρας, μία των Barrow & Co για φορολογία εισοδήματος και αντίτυπα από την αναγγελία της κηδείας του (1890-1903).
- Επιστολές των γιων του Σπυρίδωνος και Αντώνη (Τώνη) προς τον πατέρα τους (Μάρτιος-Αύγουστος 1897).
- Εδαφονόμια, πιστοποιητικά κατοχής αμπέλων και χωραφιών κατοίκων του δήμου Μεσοχωριτών (1875-1888, 1896).
- Σχολικά τετράδια γαλλικών, ελληνικών και καλλιγραφίας της Ελένης Μιζότερα, συζύγου του Πέτρου Αλαμάνου (1862-1863).

Υποφάκ. 1.2        Κτηματικές υποθέσεις οικογένειας Μιζότερα (1799-1875)
Δικαστικά έγγραφα, ομολογίες, αποδείξεις για αγροληψίες και εκμετάλλευση κτημάτων που αφορούν κυρίως τον Σπυρίδωνα Νικολάου Μιζότερα αλλά και μέλη της οικογένειας Αλαμάνου.

Υποφάκ. 1.3        Σπυρίδων Π.Αλαμάνος (1883-1937)
- Προσωπικά: πιστοποιητικά (Βασιλικό Γυμνάσιο, δήμαρχος Μεσοχωριτών, Σχολείο Εφέδρων Αξιωματικών), σχολικά βιβλία και τετράδια, τρεις επιστολές (1883-1937).

Υπηρεσία στην Αστυνομία Ιθάκης (Μάρτιος - Αύγουστος 1897):
- Επιστολές δημάρχου Ιθάκης Ε.Β.Κορυαλά προς Σπυρίδωνα Αλαμάνο, αστυνόμο Ιθάκης .
- Πρωτόκολλα  παράδοσης - παραλαβής υπηρεσίας  αστυνομίας Ιθάκης.
- Αιτήσεις, μηνύσεις, αναφορές προς αστυνόμο Ιθάκης.
- Σχέδια υπηρεσιακών εγγράφων και σημειώματα του Σπ.Αλαμάνου ως αστυνόμου Ιθάκης.
- Υπομνήματα και αποδείξεις οδοιπορικών εξόδων χωροφυλάκων.

Βαλκανικοί-Σταθμός διαμετακομίσεως Αγρινίου (1912):
- Τηλεγραφήματα και σημειώματα σχετικά με αποστολές φαρμάκων και πυρομαχικών που διακινούνταν απο το σταθμό, όπου υπηρετούσε ως διοικητής ο Σπ.Αλαμάνος.

Υποφάκ. 1.4        Αντώνιος Π.Αλαμάνος (1907)
Φάκελοι, αγγελτήρια γάμου Αντωνίου Αλαμάνου με την Ερμηνία Φερεντίνου, κατάλογοι προσκεκλημένων, λογαριασμοί εκτύπωσης προσκλητηρίων από το εργοστάσιο Ασπιώτη.


Φάκελος 2            Κωνσταντίνος Π.Αλαμάνος (1890-1953)

Υποφάκ. 2.1        Βουλευτικά, εκλογικά (1890-1903)
- Εκλογικά Περικλή και Κωνσταντίνου Αλαμάνου: αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών, κατάλογοι βουλευτών, δηλώσεις κ.ά. (1895-1903). [Βλέπε και φακ.1.1]
- Δημοτικές εκλογές Κερκύρας: εφορευτικές επιτροπές, ψηφοδέλτια, εκλογικά αποτελέσματα δήμου Μεσοχωριτών, λόγοι (1890-1907).
- Περί πνευματικής ιδιοκτησίας: νομοσχέδια Θ.Αποστολόπουλου και Κ.Αλαμάνου, έντυπο εξώφυλλο και σελίδα τίτλου (κακέκτυπη) φυλλαδίου με τίτλο “Τα δίκαια της πνευματικής ιδιοκτησίας, ήτοι ιστορία και σύγχρονος κατάστασις αυτών. Μετά νομοσχεδίου. Υπό Κωνσταντίνου Π.Αλαμάνου δικηγόρου βουλευτού Κερκύρας.” (1900, 1904).
- Προτάσεις νόμων (1902-1904).


Υποφάκ. 2.2        Αλληλογραφία (1902-1903)
- Επιστολές Περικλή Αλαμάνου προς το γιο του Κωνσταντίνο σχετικές με διάφορες εξυπηρετήσεις ψηφοφόρων (1902-1903).
- Συλλυπητήριες επιστολές και επισκεπτήρια προς Κ.Αλαμάνο για το θάνατο του πατέρα του (Ιούλιος-Αύγουστος 1903).

Υποφάκ. 2.3        Αλληλογραφία (1896-1953)
- Σχέδια επιστολών Κ.Αλαμάνου προς διαφόρους (1898-1910 και αχρονολόγητα).
-Επιστολές και επισκεπτήρια διαφόρων (Ουρανίας Ζαβιτσιάνου-Σδριν, Όλγας Σδριν, νομάρχη Κερκύρας Α.Μεταξά, Ι.Κόλλα, Μ.Θεοτόκη κ.ά.) προς Κ.Αλαμάνο (1896-1953).

Υποφάκ. 2.4        Κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες (1895-1935)
- Μέλος συλλόγων, εταιρειών: Φιλαρμονική Εταιρεία, Δραματικός Σύλλογος Κερκύρας, Ωδικός Σύλλογος Κερκύρας, Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, Φιλαθλητικός Σύλλογος Κερκύρας (1895-1904).
- Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Κερκύρας (1900-1918).
- Μουσικές εκδηλώσεις, συναυλίες: επιστολές Γεωργίου και Αμαλίας Ασπιώτη, Ν.Σανσών, Λέσχης Κερκύρας σχετικές με συναυλίες της Φιλαρμονικής Εταιρείας, χφες εντυπώσεις από εκδηλώσεις, μουσικό και χορευτικό πρόγραμμα.

Yποφάκ. 2.5        Ουρανία  Ζαβιτσιάνου - Σηροτροφική Εταιρεία (1907-1911)
- Σχέδια άρθρων του Κ.Αλαμάνου για τη δράση και τις φιλολογικές εργασίες της Ουρανίας Ζαβιτσιάνου, το γένος Σδριν, συζύγου του Νικόδημου Ζαβιτσιάνου ο οποίος ήταν διευθυντής του Νοσοκομείου και Ορφανοτροφείου Κερκύρας, σχέδια χφων της ίδιας και σχέδια άρθρων και επιστολές σχετικά με την Σηροτροφική Εταιρεία Κερκύρας, της οποίας πρόεδρος ήταν η Ο.Ζαβιτσιάνου (1907-1911).

Υποφάκ. 2.6        Προσωπικά Κ.Αλαμάνου (1890-1920)
- Σχολικά τετράδια, συνταγές, σημειώσεις.
- Προσκλήσεις και προσκλητήρια γάμων, λογαριασμοί εξόδων, ασφαλιστήρια ακινήτων επ΄ονόματι υιών Π.Αλαμάνου (1906-1920).


Σάββατο 11 Απριλίου 2015

Τα χωνιά της Μεγάλης Παρασκευής.

Κατά την περιφορά του επιταφίου της Μεγάλης Παρασκευής διπλά και πίσω από το σταυρό που μπαίνει μπροστά της πομπής υπήρχαν  και συνεχίζουν να υπάρχουν τα άτομα με τα χωνιά μέσα στα οποία υπάρχει φωτιά που φωτίζει τη διαδρομή.
Ηλεκτρικό ρεύμα στο χωριό μας ήλθε το 1962. Η ανάγκη για φωτισμό της διαδρομής στους χωμάτινους δρόμους και στις σαρτσάδες ( δρομάκια στρωμένα με πέτρες) των γειτονιών καλυπτόταν με τα χωνιά.
Μεταλλικές κατασκευές από λαμαρίνα χρησίμευαν και εξακολουθούν να χρησιμεύουν για το γέμισμα κυρίως των κρασοβάρελων και των νταμιτζάνων.
Όσα είχαν σκουριάσει πολύ ή χαλάσει χρησιμοποιούνταν ως φωτιστικά για τον επιτάφιο της Μ.Παρασκευής.
Πάνω σε ένα ξύλινο κοντάρι προσαρμοζόταν το χωνί  βάζοντας του μέσα χώμα περίπου μέχρι τη μέση ώστε να μην καεί το ξύλινο κοντάρι.Για καύσιμη ύλη χρησιμοποιούσαν σγούρους (κουκουνάρες) από τα πεύκα της περιοχής μας. Ένα άτομο με μια σακούλα σγούρους φρόντιζε για την τροφοδοσία των χωνιών ώστε να υπάρχει φωτιά σε όλη την διάρκεια της περιφοράς.
Στις μέρες μας συνεχίζεται ως έθιμο με χωνιά κατασκευασμένα αποκλειστικά για την περίσταση και μοναδική διαφορά ότι ως καύσιμη ύλη δεν χρησιμοποιούνται οι σγούροι αλλά πετρέλαιο ή παραφινέλαιο.
Στο παρακάτω βίντεο από τον επιτάφιο της Μεγάλης Παρασκευής 10/4/2015 βλέπουμε τα χωνιά, καθώς και όλη την πομπή που συνοδεύουν η Φιλαρμονική του χωριού και η εκκλησιαστική χορωδία.